Nyheter

NY WOODCAST – Kompetansekrise for industrien – hvordan få flere med fagbrev?

På Moelvens van Severen i Namsos står en produksjonstekniker med et rykende ferskt fagbrev. Dette har han fått gjennom arbeidsgiver. Stadig flere bedrifter i industrien utdanner praktisk personell selv , – fordi de må.

Foto av: Line Venn

Moelven får bunkevis med ufaglærte søkere til jobber på sine bruk. Det er langt mellom søkerne med relevante fagbrev. Det har resultert i at bedriften har igangsatt et omfattende utdanningssystem for sine ufaglærte ansatte. Og det er de ikke alene om. Stadig flere bedrifter gjør det samme.

Moelven van Severen i Namsos utdanner stadig flere fagarbeidere selv. Det er lenge siden videregående skole i byen tilbød utdanning av lokal ungdom som sagbruket kunne ha trengt.

Fagutdanninga i videregående svikter, mener NHO. Mens SSB varsler om en kommende kompetansekrise; Vi vil stå uten 90.000 fagarbeidere i 2035 hvis vi ikke foretar oss noe. Blant disse fagarbeidere i skog- og treindustrien.

Kristian Berg Aglen har vært hos Moelven i Namsos i seks år og blitt dyktig bak spakene. Og nå har han et rykende ferskt fagbrev i produksjonsteknikk. Det betyr bedre lønn og nye arbeidsoppgaver.

Men er det rett at industrien selv skal stå for utdanninga for å sikre seg kompetente arbeidere? Og hvorfor får de ikke tak i faglært arbeidskraft? Hvorfor utdannes det så få fagarbeidere og hvilke tiltak må til for å opp tallene? Og hva betyr denne mangelen for utviklingen av norsk industri som faktisk skal gjøre det grønne skiftet og bidra til både eksportvekst og reduserte klimautslipp?

Det undersøker vi i episode 4 av Woodcast – som handler om «Kompetansekrise for industrien – hvordan få flere med fagbrev?

Hør podcasten gratis rett i anhor

Hør også gratis hos Google 

Kan også høres i Spotify eller Apple podcast:

Apple podcast
Spotify