Nyheter

Velkommen til konferanseuka “KAMPEN OM RÅVARENE – HVORDAN SKAL SKOG- OG TRENÆRINGA LØSE FRAMTIDENS UTFORDRINGER?”

Vi inviterer nok en gang medlemmer og andre interesserte til vårens store happening i WoodWorks! – Konferanseuka Vår 2022!
Arrangementet vil foregå fra 13.-17.juni.

Temaet for konferanseuka er «KAMPEN OM RÅVARENE – HVORDAN SKAL SKOG- OG TRENÆRINGA LØSE FRAMTIDENS UTFORDRINGER?

Verdiene har økt i alle ledd i skog- og trenæringa den siste tida. Årsaken er sammensatt, men et visst underskudd på tømmerressursen er nok en viktig faktor. De fleste spådommer om framtida tilsier at underskudd på bioressurser er en varig trend.
Skog- og trenæringa har naturgitte forutsetninger for å svare opp sirkulær økonomi og å kommunisere om bærekraft og grønne produkter. Denne vårens webinaruke har effektiv og sirkulær ressursbruk som en rød tråd – vi må få mer ut av de begrensede ressursene.

Konferanseuka vil avholdes som digitale webinarer hver morgen fra klokka 08:30 til kl. 10:00.

Se detaljert program her!
Til påmelding.