Nyheter

WoodWorks og Skognæringa Kyst møtte Velg Skog

Foto av: Rune Hedegart

Den nye daglig leder i Velg Skog nasjonalt, Kristin Slyngstad, var i trøndelag begynnelsen av uke 21. Første stopp var Mære landbruksskole, før hele ettermiddagen ble brukt til å få informasjon om og knytte kontakter med aktører som er relevante for rekruttering til skog- og trenæringa i Trøndelag. Blant disse var Skognæringa Kyst og WoodWorks! Cluster.

F.v. Kristin Slyngstad (daglig leder i Velg Skog nasjonalt), Rannveig Jørstad Kristiansen (Skogselskapet i Trøndelag), Ingunn Rokseth (TreRek – tre-rekrutteringsprosjekt i treindustrien i Gauldalen), Torgunn Sollid og Ida Camilla Løe (Sintef)

Hun skal på bedriftsbesøk i området videre til Trondheim de neste dagene. Det er svært positivt at den nasjonale rekrutteringsorganisasjonen vender blikket utover i regionene for å skaffe seg et kontaktnett. Koordinering av innsatsen er viktig.

Fv. Rune Hedegart (WoodWorks! Cluster/Skognæringa Kyst), Kristin Slyngstad (daglig leder i Velg Skog nasjonalt), Rannveig Jørstad Kristiansen (Skogselskapet i Trøndelag), Karin Hovde (likestillingssenteret KUN), Torgunn Sollid (delvis skjult) og Ida Camilla Løe (Sintef)