Nyheter

HVORFOR HAR BYGGEMATERIALENE BLITT SÅ DYRE?  

Verdenssituasjonen med både pandemi og krig utfordrer næringslivet i  Norge. I tillegg er skog- og trenæringen berørt av skader i skogen i Canada og Sør-Europa. Onsdag 8. juni arrangerer Danske Bank og WoodWorks! Cluster seminar om hvordan dette påvirker Midt-Norsk skogbruk

-Vi er svært fornøyde med at vi har fått med oss Johan Freij som er en internasjonalt anerkjent analytiker på råvaresituasjonen i verden. Gjennom å sette dette på dagsorden ønsker vi å bidra til at den Midt-Norske skog- og trenæringa kan posisjonere seg og utnytte sitt komparative fortrinn, sier Kjersti Kinderås som er klyngeleder i WoodWorks! Cluster.

Trøndelag og Midt-Norge er det eneste stedet i Norge hvor alt tømmer går til videreforedling. Ellers i Norge utfordres verdiskapingen av at mye av tømmeret eksporteres. Vår regionen har god tilgang på råstoff og det foregår mye innovasjon og nyskaping i samarbeid med forsknings- og finansinstitusjoner.

-Johan Freij mener at skognæringen sitter i en meget gunstig posisjon med ressurs alle vil ha mer av.  Vi ser fram til å høre mer om muligheter og fallgruver som nå ligger i markedet,  sier Kinderås.

Foruten Freij kommer også Trygve Brauten som er managing director i Danske Bank. Han vil snakke om skog som investeringsobjekt. Brauten vil dele erfaringer fra nylige transaksjoner og mulige konsekvenser av den siste tids utvikling.

-Vi vil til slutt samtale med medlemsbedrifter i WoodWorks! Cluster om hvordan de opplever situasjonen med tanke på råstofftilgang, muligheter og utfordringer, avslutter Kinderås

Konferansen foregår i auditoriet på InnoCamp onsdag 8.juni kl. 09-1130

Kontakt: Rune Hedegart, tlf. 41200290