Nyheter

Trøndelagsregionen hovedsete for norsk Trebyfestival

Orkdal og Trondheim er levende eksempler på hvordan tre er brukt historisk og kan brukes i bærekraftig byutvikling. Nettopp derfor var de vertskap for Trebyfestivalen som gikk av stabelen i juni. Festivalen fikk besøk av interesserte fra fjern og nær til en todagers samling for å vise fram trebyggertradisjonene i Trøndelag.

Foto av: Guro Angell Gimse

For å løfte bruken av tre i det grønne skiftet må vi samarbeide tett, og vi tror at Trøndelag som har gjort seg gjeldende på bruken av tre er et godt sted for denne konferansen. Byutvikling i tre er både bærekraftig og bringer med seg bedre bokvalitet. Dette er også grunnen til at vi nå, gjennom denne festivalen, skal hylle både historiske og moderne bygg.

Internasjonalt snitt

Det er i år 150 år siden Salvesen & Thams etablerte seg på Orkanger som en konsekvens av brannen på sagbruket på Strandheim Brug i 1872. Dette førte til industriell trebyggeri på Orkanger og Norges første ferdighusfabrikk. På Orkanger ble det produsert og eksportert trehus til store deler av verden, . innbefattet den norske paviljongen til verdensutstillingen i Paris i 1889 og Chicago i 1893. Bygningen fra Chicago er hentet tilbake og gjenoppbygd på Orkanger etter 123 år i USA.

Andre kjente bygninger som er produsert på Orkanger er Hotell Union Øye på Sunnmøre og Hotell Union i Geiranger. Christian Thams var verdensledende i trearkitektur og fikk, som den eneste, gullmedalje i trearkitektur på verdensutstillingen i Paris i 1889. Det er derfor helt naturlig at det avholdes en trebyfestival på Orkanger. Vi vil også løfte fram Bårdshaug Herregård, Thamspaviljongen, Strandheim og trehusbebyggelsen på Nerøra.

Trondheim ble på sin side internasjonalt anerkjent som en av verdens trebyer gjennom det EU-finansierte prosjektet Build-in-Wood, sammen med byer som blant annet Amsterdam, London og København. Både ny og gammel arkitektur vil vises fram på guidede byvandringer, og det vil bli foredrag fra ledende personer innen sine fagfelt.

Mer enn gamle signalbygg

Alle kjenner Trondheim som treby med Bakklandet og Lykkens portal som signalbyggverk, men ikke alle kjenner til det offensive arbeidet som gjennomføres i byen i dag for økt bruk av tre i byggeri. Vi gleder oss til å vise fram «Trebyen Trondheim» som er en stor framoverskuende satsing som arbeider for at Trondheim skal være en førende bykommune med fokus på trebruk.

Vi er stolte over å ha fått til dette arrangementet sammen.  Deltakere i Trebyfestivalen kom fra arkitekt- og utdanningsmiljøer fra hele verden.  Festivalen ble arrangert i et samarbeid mellom Trondheim kommune, de frivillige organisasjonene i Orkanger Aktivum, Tredriver Trøndelag, WoodWorks!, Trefokus, Treteknisk og Build-in-Wood.