Nyheter

Nettbasert fagskoletilbud i bransjeprogrammet for treindustrien hos Fagskolen i Agder

Gjennom bransjeprogrammet for treindustrien har Fagskolen i Agder satt opp flere relevante tilbud. Fagområdene er etterspurt fra bedriftene, og vi håper mange ser nytten av å delta. Bedriftene i Tre på Agders nettverk har førsterett på plassene.


Les mer om tilbudene på nettsidene hos Fagskolen i Agder:

Kort om gjennomføring

Modulene er nettbasert, og gjennomføres med 2,5 undervisningstimer per uke, over 10 uker, i kombinasjon med jobb. Deltakelse er gratis, mens det vil tilkomme mindre utgifter til bøker/utstyr og semesteravgift. Utfyllende info og påmeldingsløsing finner dere på Fagskolens nettside.

Søknadsfrist:

1. september. Deltakere oppfordres til å være tidlig ute med påmelding.