Nyheter

Heidundrende feiring da Skogselskapet i Trøndelag inviterte til 10-årsjubileum for Arboretet på Kvatninga

Skogselskapet i Trøndelag inviterte 25.august til en storstilt feiring for å markere 10-årsjubileumet for Arboretet på Kvatninga. Det er 10 år siden Arboretet ble offisielt åpnet og tiden frem til i dag er brukt til å etablere et rikt utvalg av norske bar- og løvtrær.

Arboretet er sentral innenfor Skogselskapets kunnskapsformidling om skog og tre, spesielt til barn og unge. I den anledning inviterte Skogselskapet i Trøndelag til jubileum og en skogfaglig festdag med en rik deltakelse fra skognæringa.

Presentasjoner fra programmet

Atilla Haugen, Biodrone, Dronene inntar skogen!
Gro Hylen, NIBIO, Skogressurser i Trøndelag
Jost Ruwoldt, RISE PFI, Presentasjon Løvtrær
Odd Morten Aalberg, MMK FollaCell, Status i treforedlingsindustrien