Nyheter

Støren Treindustri fikk WoodWorks-kaken

WoodWorks! Cluster deler ut WoodWorks!-kaken til en virksomhet eller person som har gjort seg bemerket som en fremmer eller fremsnakker av bærekraftig utvikling i skog- og trenæringen. August-kaken går til Støren Treindustri for arbeidet med innovasjon som skal bidra til økt bruk av tre i urbane bygg.

– Støren Treindustri har med Rune Johnsen i spissen gjort seg bemerket over mange år som fremoverlente og innovative i bruken av tre. De har gjort mange grep for å få til økt ferdigstillelse av bygg i fabrikk, og nå gjennomfører de et stort forskningsprosjekt for bygging av innovative bindingsverk-konstruksjoner. Dette vil gi muligheten for å bygge bærekraftige og robuste hus  i 5-8 etasjer. Arbeidet de holder på med i Støren Treindustri er banebrytende og fortjener en kake og vel så det, sier Kjersti Kinderås, klyngeleder i WoodWorks! Cluster.

Både SINTEF Community, InnTre Kjeldstad og Veidekke Bygg deltar i prosjektet. Norges forskningsråd og Skogtiltaksfondet bidrar med finansiering av prosjektet.

– Jeg er utrolig glad for at vår innsats blir lagt merke til. Dette har vært et spennende arbeid. Det er ikke kjent at det er noen som har konstruert så høye bygg basert på bindingsverk-konstruksjoner tidligere. Løsningene skal basere seg på industriell prefabrikasjon, som betyr at mest mulig av byggingen av konstruksjonene skjer i fabrikk, forteller Rune Johnsen, administrerende direktør i Støren Treindustri.

Bindingsverkkonstruksjoner er en lettere, men likevel robust konstruksjon og et velkjent prinsipp i mindre trebygg, opp til fire etasjer.

– For at tre skal vinne ytterligere markedsandeler innen markedssegmentet høyere bygg, må det utvikles flere industrialiserte konsepter for konstruksjoner bygd i trevirke. Dette får Støren Treindustri til og de bidrar til at tre kan vinne ytterligere markedsandeler i større og urbane bygg. Dette er viktig for økt videreforedling av norsk tømmer og ikke minst for klimaet og miljøet. Tre er en fornybar ressurs som erstatter materialer av som har et større CO2-avtrykk, sier Kjersti Kinderås, som ser fram til å gjøre stas på Rune Johnsen og Støren Trenidustri.

Kakeutdelingen ble markert sammen med Støren Treindustri sine ansatte på Støren mandag 29. august kl. 12.00.

Om Støren Treindustri

Støren Treindustri AS er en av Norges ledende produsenter av elementhus, precut og takstoler. De er leverandør til flere norske ferdighus-leverandører, eiendomsutviklere, byggmestre og entreprenører på landsbasis. Bedriften har i dag kapasitet innen precut og element på inntil 600 boliger og ulike næringsbygg i året. I tillegg produserer de årlig ca. 30 000 takstoler. Bedriften har 130 ansatte og hadde i 2021 en omsetning på over 318 mill. kroner. Hovedkontor og produksjon er på Støren i Midtre Gauldal, men selskapet har også avdelingskontorer i Trondheim og i Oslo-området. Bedriften er en del av klyngeutviklingsprosjektet WoodWorks! Cluster, som satser offensivt på innovasjon og utvikling for mer bruk av tre i bygninger.