Nyheter

Digital transformasjon av Bygg- Anlegg- og Entreprenørbransjen gir grønn omstilling

For å få til grønn omstilling har forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva en stor satsing på prosjekter som bidrar til grønn vekst og omstilling i bedrifter. I den forbindelse har WoodWorks! Cluster i samarbeid med verdikjeden i bygg og anlegg jobbet fram et spennende prosjekt, som skal bidra til økt samarbeid på tvers i en fragmentert bransje. Det skal etableres en heldigital samhandlings-plattform for Bygg- Anlegg- og Entreprenørbransjen.

Bygg- Anlegg- og Entreprenørbransjen er ansvarlig for 40% av globalt karbondiutslipp. Utslippen forventes å øke, dersom bransjen ikke endrer seg. Bransjen står også bak 40% av Europas energiforbruk. Dette er en fragmentert og ressurskrevende bransje som er sammensatt av mange ulike aktører. De ulike aktørene har ulike systemer for dokumentasjon, produksjon og kvalitetssikring og det kommuniseres lite på tvers. Dette bidrar til feil, mangler, overforbruk og sprengte tidsfrister og kostnadsrammer. Mangelfull samhandling fører også til lav ferdigstillingsgrad i fabrikk og feil på byggeplass. I snitt er 30% av arbeidet som gjøres i Bygg-anlegg og entreprenørsektoren forbundet med unødvendig ombearbeiding.

-I all vesentlighet er produktiviteten i bransjen hemmet av mangelfull digital samhandling. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Bransjen har nå mulighet til å ta en større posisjon i det grønne skiftet. Vi har mange fremoverlente bedriftsledere som satser i grønn retning, og jeg har stor tro på at vi skal lykkes, sier Kjersti Kinderås, leder av WoodWorks! Cluster.

Prosjektet de nå har sendt inn til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva handler om å skape en digital samhandlings-plattform. WoodWorks! Cluster mener tiden er moden for å få til dette.

-Det er først nå det foreligger et digitalt felles språk som i praksis er skalerbart og det er mulig å samhandle digitalt på et helt annet nivå en før, fortsetter Kinderås.

Prosjektet vil ta form i et samarbeid med Moelven og andre industripartnere samt  forskningspartnere (Sintef, Treteknisk og NTNU) og bransjeorganisasjonene. Prosjektet vil bygge på kunnskapen fra tidligere prosjekter og vil identifisere barrierer og prøve ut metoder for digital transformasjon av Bygg- anleggs- og Entreprenørbransjen.

-Det som er nytt og spennende her er at standardiserte data samles og oppdateres løpende med smarte linker fra produsenter inn i en felles bransjeløsning. Målet er å få til en koblet integrasjon av ulike plattformer, slik at vi kan få til et økosystem for bruk og gjenbruk av digitale eiendeler, sier Kinderås.

Den digitale samhandlingsplattformen skal basere seg på den norske teknologileverandøren CoBuilder og delvis på PDT-Norge, som har utarbeidet myndighetsstøttende  systemer som er transparente. Prosjektet vil også skje i tett samarbeid med bransjeorganisasjonene og viktige nasjonale initiativ innen blant annet digitalisering og standardisering.