Nyheter

Hvordan blir framtidens skogsmaskin?

WoodWorks! Cluster reiste nylig til Finland sammen med en rekke skogsentrerprenører og tømmerforhandlere for se på det siste nye innen skogsmaskiner. Delegasjonen gjennomførte en workshop med skogsmaskinprodusenten Ponsse som ligger langt fram i utviklingen av ny teknologi til skognæringen. Utfordringer rundt kjørespor og uttak av tømmer i bratt terreng ble diskutert. Deltagerne fikk også også høre om utviklingen av Ponsses elektriske lassbærer som ble demonstrert for gruppen på skogsmaskinmessen FinnMETKO 2022.

Foto av: Guro Angell Gimse

-Det vi har utviklet nå gjennom teknologiselskapet vårt Epec, er en elektrisk lassbærer. Dette er foreløpig en prototyp og det endelige produktet vil komme på markedet innen 2026. I tillegg til å være miljø- og klimavennlig vil også vår nye teknologi bidra til mye bedre drivstofføkonomi. Vi jobber nå intensivt med forskning og utvikling av EV1, som vi har kalt dette konseptet, og vårt mål er å kunne gi våre kunder bærekraftige hogstløsninger, forteller Kalle Einola, som leder forsknings- og utviklingsarbeidet i Ponsse som “manager Technology, Product Safety & IPR”.

EV1-konseptet har helelektrisk drivverk og et batteri som foreløpig lades med en forbrenningsmotor. Oljefri hydraulikk er fortsatt en utfordring, men utviklingsarbeidet går stadig framover.

-Vi tenker også automasjon som del av en helhetlig utvikling. Det en mangel på operatører globalt. Kampen om hodene i entrerprenørbransjen er stor og i mangelen  på arbeidskraft må vi hjelpe operatøren. Vi må bli enda mer automatisert, sier Einola.

Foto: Kalle Einola – leder for forskning og utvikling i Ponsse

Ponsse lanserte sin siste nyvinning innen laserteknologi på skogsmaskinmessen FinnMETKO 2022. Gjennom Lidar-teknologi, som er en laserteknologi, kan operatøren få hjelp til å finne riktig tynningsfrekvens. Alle trær rundt skogsmaskinen blir identifisert og laseren vil komme med anbefalinger til tynning basert på måling av stående tremasse og høstede trær.

-Dette vil nok være til stor hjelp for operatørene. I tillegg vil han alltid ha tilgang til nøyaktige data om plassering av stier, stående trær og systemet vil dokumentere dataene, sier Einola.

Foto: Helmer Belbo (Nibio), Rune Hedegart (WoodWorks!Cluster), Ole Bakke (WoodWorks! Cluster), Bo Agnar Østborg (Sørli Skog), Morten Skåle (Sørli Skog), Torkel Næsbø (Næsbø skog), Arnfinn Næsbø (Næsbø skog), Olav Fjone (SB skog), Arvid Eriksen (Nortømmer), Olav Roan (Meråker Bruk), Ole Kjetil Lagard (Allskog entreprenør), Snorre Furberg (Allskog) og Jostein Smemo (Allskog).