Nyheter

Næsbø Skog får Woodworks-kaken!

Hver måned deler vi ut WoodWorks- kaken til en aktør eller person som har gjort seg bemerket som fremmer eller framsnakker av bærekraftig utvikling i skog- og trenæringen. September-kaken gikk til Stjørdalsbedriften Næsbø Skog AS som over flere år har utmerket seg som en seriøs og ansvarlig entreprenør som tar hensyn til miljøverdier. Nå har de som en av de første skogsentreprenører blitt ISO-sertifisert innen både miljø, kvalitet og arbeidsmiljø.

 -Vi ønsker å gjøre stas på Næsbø Skog AS som har tatt et skritt videre i å dokumentere seriøsitet og miljøhensyn i arbeidet med skog og tre. De har gått foran. Vi har mange gode entreprenører i vår bransje som vi håper vil gjøre som Næsbø Skog, sier Kjersti Kinderås som er leder av WoodWorks! Cluster.

Robin Pedersborg (verneombud), Birgitta Næsbø, Odd Erik Skjeflo (tillitsvalgt), Kristine Svare (regnskapsansvarlig), Jon Uthus (Næringsforeningen i Værnes regionen), Arnfinn Næsbø, Torkil Næsbø, Kjersti Kinderås

Næringen er godt regulert gjennom en fells norsk skogstandard (PEFC) som stiller krav til hvordan skogeier skal forvalte og drive skogen. Det er stort fokus på at skog- og trenæringen skal levere miljømessig godt arbeid.

-Standardene som følges av den jevne skogeier og entreprenør er gode. Likevel tror vi det er viktig å jobbe med standardisering som hever oss enda et hakk. Det vi har gjort nå er å sertifisere oss både innen miljø, kvalitet og HMS.  Vi tror det er veien å gå både i møte med krav fra kunder og samfunnets forventninger til dokumentasjon på at vi driver bærekraftig, sier Torkil Næsbø, daglig leder i Næsbø skog.

Ordfører Eli Arnstad, Arnfinn Næsbø, Torkil Næsbø og Kjersti Kinderås, klyngeleder i WoodWorks!

Woodworks! Cluster jobber sammen med næringa på flere fronter for å få til stadige forbedringer i et våtere klima som kan gi utfordringer både for skogeier og arbeidsforholdene til skogsentreprenørene.

Ordfører Eli Arnstad og Bjørn Lauritzen fra MEF

-For en måned siden tok vi med oss flere entreprenører og tømmerkjøpere til Finland, deriblant Næsbø Skog, for en workshop med den finske skogsmaskinprodusenten Ponsse. Der diskuterte vi blant annet utfordringer rundt kjørespor og uttak av tømmer i bratt terreng, forteller Kinderås.

Ponsse er også i ferd med å utvikle en elektrisk lassbærer som ble demonstrert for gruppen.

-Utviklingen innen skogsmaskiner har vært enorm og vi ser konturene av elektrifisering av maskiner og utstyr i skogbruket i årene fremover. Vi i Næsbø Skog skal gjøre det vi kan for å følge tett med på utviklingen, avslutter Torkil Næsbø.

Ordfører Eli Arnstad hilser på Birgitta Trelstad Næsbø