Nyheter

Tirsdagslunsj: Not in my backyard! Hvordan sikre råvarer fra norske naturområder framover

Foto av: Ingvill Dalseg

Vi ønsker et grønt skifte, men er vi villig til å ta i bruk eksempelvis skogråstoff og mineraler vi har i vårt land for å få til dette? Dette er en del av en problematikk som kalles Nimby (Not in my backyard).

Elisabeth Gammelsæter har den kunnskapen og erfaringen som skal til for å løfte dette tema i bokform.», sier Stein Lier Hansen” i Norsk Industri.

På tirsdag kommer Elisabeth til vårt lunsjmøte.

Elisabeth Gammelsæter er bedriftsrådgiver/seniorrådgiver og tidligere generalsekretær i bransjeforeningen Norsk Bergindustri

Tirsdag 1.november kl. 11:30-12:00:

Åpen link til møtet her.

WoodWorks! Cluster inviterer til 30 minutters lunsjmøter på teams tirsdager fra kl. 11:30 -12:00. I møtene kommer virksomheter, forskere og finansinstitusjoner som ønsker å bidra til vekst og utvikling i skog- og trenæringen.