Nyheter

WoodWorks konferansen – om globale megatrenders innvirkning på din bedrift

Hvordan påvirkes din bedrift av globale megatrender?» Dette hyperaktuelle temaet vil vi vie full oppmerksomhet to dager til ende når WoodWorks! Cluster inviterer alle medlemsbedrifter til konferanse 24.11. til 25.11. i «Kunnskapens katedral», InnoCamp, i Steinkjer (påmelding skjer i vedlagte link).

-Vi ser fram til en konferanse som skal hjelpe bedriftene våre å ligge i front. Det er en tøff tid for næringslivet nå og omstilling og innovasjon er nødvendig for å møte det grønne skiftet, sier Kjersti Kinderås som er klyngeleder i WoodWorks! Cluster.

WoodWorks! Cluster  ønsker denne gangen fysisk deltagelse over to dager. En av foredragsholderne som kommer er Victor Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole. Han har også vært statsråd i Bondevik II regjeringen som arbeidsmiister.

-Norman vil snakke om skognæringen i et globalt og lokalt perspektiv. Dette blir spennende betraktninger også sett i lys av demografiutvalget som han ledet, sier Kinderås

I 2020 leverte han en utredning (NOU 2020 :15) om konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mente at demografiutfordringene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet.

-Det en stor utfordring allerede hos våre bedrifter å skaffe kompetanse. Vi håper at vi med denne spennende foredragsholderen skal komme med inspirasjon til nytenkning, sier Kinderås.

En rekke andre sentrale og lokale foredragsholdere vil komme. Martin Skaancke fra regjeringens klimautvalg  og  Rolf Jarle Aaberg fra Treklyngen vil fortelle om ny skogbasert industrietablering i Norge.

-Listen over foredragsholdere vil oppdateres fortløpende. Vi har mange spennende navn på gang, sier Kinderås som også forteller at en bedre middag står på tapetet torsdag kveld.

-Vi trenger å komme sammen nå for å diskutere mulighetene, avslutter Kinderås.

PÅMELDING er åpen.

Nærmere informasjon om program og foredragsholdere kommer fortløpende. Hold av datoene allerede nå!

PROGRAM 24 og 25 november