Nyheter

Fra konkursrammet til prisvinner

MM Folla Cell får Treforedlingsprisen for å ha tatt virksomheten fra nedleggelse til suksess.

-MM FollaCell As er et eventyr. Ansatte og ledelse har sammen løftet bedriften fra nedleggelse i 2012-2013 til en suksessbedrift. Dette er veldig fortjent, sier Kjersti Kinderås, klyngeleder i WoodWorks! Cluster.
Folla Cell har  nå økt produksjon og har planer for investeringer og økt kapasitet. Treforedlingsprisen deles ut av Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt.