Nyheter

Kommunal- og distriktsministeren til WoodWorks! konferansen

Globale megatrenders påvirkning på din bedrift, er overskrift på årets WooWorks! konferanse 24. og 25. november. Nå er det klart at kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik kommer til konferansen og skal blant annet snakke om offentlige innovative innkjøp.

Foto av: Privat

-Vi ser fram til en konferanse som skal hjelpe bedriftene våre å ligge i front. Det er en tøff tid for næringslivet nå og omstilling og innovasjon er nødvendig for å møte det grønne skiftet, sier Kjersti Kinderås som er klyngeleder i WoodWorks! Cluster.

WoodWorks! Cluster ønsker denne gangen fysisk deltagelse over to dager. En av foredragsholderne som kommer er Victor Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole. Han har også vært statsråd i Bondevik II regjeringen som arbeidsmiister.

-Norman vil snakke om skognæringen i et globalt og lokalt perspektiv. Dette blir spennende betraktninger også sett i lys av demografiutvalget som han ledet, sier Kinderås.

I 2020 leverte han en utredning (NOU 2020 :15) om konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mente at demografiutfordringene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet.

-Det en stor utfordring allerede hos våre bedrifter å skaffe kompetanse. Vi håper at vi med denne spennende foredragsholderen skal komme med inspirasjon til nytenkning, sier Kinderås.

En rekke andre sentrale og lokale foredragsholdere vil komme. Martin Skaancke fra regjeringens klimautvalg  og  Rolf Jarle Aaberg fra Treklyngen vil fortelle om ny skogbasert industrietablering i Norge.

-Vi kan skilte med mange spennende foredragsholdere, sier Kinderås som også forteller at en bedre middag står på tapetet torsdag kveld.

-Vi trenger å komme sammen nå for å diskutere mulighetene, avslutter Kinderås.

PROGRAM 24 og 25 november

 

PÅMELDING