Nyheter

Lunsjmøte med Kristin Slyngstad i Velg Skog

Omdømmebygging, rekruttering og kompetanse i skognæringa

En skog av muligheter! – med Kristin Slyngstad, leder i Velg Skog.

Tirsdag 15.november  kl. 11:30-12:00:

Åpen link til møtet her.

 

WoodWorks! Cluster inviterer til 30-minutters lunsjmøter på teams tirsdager fra kl. 11:30 -12:00. I møtene kommer virksomheter, forskere og finansinstitusjoner som ønsker å bidra til vekst og utvikling i skog- og trenæringen.