Nyheter

Nyheter fra Norges Skogeierforbund (siste lunsjmøte før jul)

Møt Per Skorge i Norges Skogeierforbund som gir oss en oversikt over hva som skjer politisk rundt skognæringa.

Tirsdag 6.desember kl. 11:30-12:00

Åpen link til møtet her.