Nyheter

Angell Gimse er WoodWorks! Clusters første kommunikasjonssjef

Les mer om ansettelsen hos kom24:

https://www.kom24.no/gronne-skiftet-guro-angell-gimse-kommunikasjonssjef/angell-gimse-er-woodworks-clusters-forste-kommunikasjonssjef/437321