Nyheter

Fotosyntesen må bidra til å redde klimaet

Klimakrisen er så alvorlig at vi må ta i bruk alle tiltak. FNs klimapanel er tydelig på at vi har kort tid på oss og må ta viktige grep nå.

Leserinnlegg av Kjersti Kinderås i Nationen 19.04.22

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/fotosyntesen-ma-bidra-til-a-redde-klimaet-2/