Nyheter

Hva mener Espen Barth Eide om skog?

Vi trenger en avklaring fra Barth Eide om hva som er strategien for norsk skogbruk i klimasammenheng.

Leserinnlegg av Kjersti Kinderås og Ole Bakke

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/hva-mener-espen-barth-eide-om-skog/