Nyheter

Lunsjmøte 17.01.2023: Skogplanter er et viktig grunnlag for produksjonen i skogen

Lunsjmøte: Skogplanter er et viktig grunnlag for produksjonen i skogen

Tirsdag 17.01.2023 kl. 11:30-12:00

Møt Erlend Grande i Skogplanter Midt-Norge og hør hvilke satsinger de jobber med.
Årshjulet i planteskolen, plantetyper, foredlingsarbeidet og hvordan det utnyttes i praksis, utviklingsarbeid og tanker framover.

Åpen link til møtet her.

WoodWorks! Cluster inviterer til 30-minutters lunsjmøter på teams tirsdager fra kl. 11:30 -12:00. I møtene kommer virksomheter, forskere og finansinstitusjoner som ønsker å bidra til vekst og utvikling i skog- og trenæringen.