Nyheter

Trenæringa trenger lavere og mer forutsigbare strømpriser

Den grønne industrien trenger fornybar kraft til fornuftig pris for å kunne levere i det grønne skiftet.

Foto av: WoodWorks!

En viss grad av forutsigbarhet er essensielt for alle former for næringsvirksomhet. Den siste tiden har vært preget av uforutsigbarhet, først i form av høye priser på trenæringas produkter, deretter påfølgende kraftig oppbremsing i markedet og svalestup i prisutviklingen, og det har vært kraftige svingninger i strømprisen, mest i retning oppover.

Administrerende direktør i Inntre Kjelstad, Gisle Tronstad sier i et oppslag i Trønderavisa (tilgjengelig kun for abonnenter av TA) i januar: “Det tar tid å bygge industri, det er langsiktige investeringer basert på moderate og stabile strømpriser. Nå har vi ingen av delene, og industri som i normale tider er lønnsom kan rives ned på kort tid.”.

Klippet over er hentet fra Trønderavisa nett.

Gisle Tronstad sier videre til Trønderavisa: “Vi har sikret prisen på noe av strømmen vi bruker i fem år framover, men det er et mindre volum enn normalt. Men dette handler ikke om Inntre Kjeldstad, det er et alvorlig problem for norsk industri som helhet, sier Gisle Tronstad, administrerende direktør ved Inntre Kjeldstad, på spørsmål om bedriftens strømavtale. Bedrifter kan ikke være prøvekaniner, det står arbeidsplasser på spill, legger han til. For han ser de høye strømprisene som en reell trussel mot norsk verdiskaping og norske arbeidsplasser – i alle fall så lenge regjeringens løsning ikke virker etter intensjonene.”

Bransjeorganisasjonen Treindustrien har satt fokus på kraft til næringa i to oppslag den siste tiden: 1) Bedriftene trenger levelige strømpriser og 2) Det nye fastprisregimet løser ingenting.

Situasjonen er også krevende for store deler av treforedlingsindustrien. Det ble derfor også fokus på strømprisen da Norsk Industri la fram sin konjunkturrapport i januar.