Nyheter

Global Growth – Informasjonsmøte om Bærekraftige bygg i Frankrike og Italia

Markedet for å bygge med bærekraftige, biobaserte materialer i Frankrike og Italia er i sterk vekst. Det gir store muligheter for norske leverandører av smarte og bærekraftige løsninger

Frankrike har en ny lov som krever at alle nye offentlige bygg skal bygges med 50 prosent biobaserte materialer. I Italia, og spesielt i Nord-Italia, vokser også markedet for trebygg, og myndighetene har igangsatt tiltak for å gjøre eksisterende bygninger mer energieffektive.

Gjennom dette eksportprogrammet vil det gis informasjon om markedenes strukturer og behov, innsikt i forretningskulturene og introduksjon til relevante nettverk. Det gis individuell rådgivning og sparring med bransjespesialister i Frankrike og Italia.

Informasjonsmøte

Innovasjon Norge inviterte til møte torsdag 09. februar 2023.
Innovasjon Norges rådgivere i Frankrike og Italia gav et innblikk i markedsmulighetene og svarte på spørsmål. Det ble også gitt mer informasjon om selve programmet.

Hvem passer programmet for?

Programmet er rettet mot ambisiøse selskaper med produkter, teknologi og tjenester som er relevante innenfor hele verdikjeden, som for eksempel biobaserte materialer til bygg og isolasjon, arkitektur og konsepter, planleggingsverktøy, gjenbruk av materialer og CO2-reduserende teknologi.