Nyheter

Kystskogkonferanse 2023 og åpning av Stokmarknes Miljøhavn

Datoene 23.-24. mai 2023 arrangerer Kystskogbruket den årlige Kystskogkonferansen – i år med Nordland som vertskap. Fokuset rettes da mot skogbruket i nord, åpninga av Stokmarknes miljøhavn og tømmerkaia sin viktige rolle i det grønne skiftet.

WoodWorks! Cluster er medlem av Kystskogbruket.

Kystskogkonferansen er en todagers samhandlingsarena der nasjonale fagmiljø deler kunnskap, og vi finner nye løsninger for å få mest mulig utav skog- og treverdikjeden. Temaet for konferansen er «Havna som katalysator for grønn omstilling» hvor vi skal se på framtidas skog- og trenæring, tømmerkaias og infrastrukurens rolle.

Stokmarknes Miljøhavn med tømmerkaia, er et unikt havneprosjekt i nasjonal sammenheng som kombinerer gods på sjø, med utvikling av arbeidsplasser innen treindustri, bioøkonomi, sjømat og leverandørnæringer.

Invitasjon Kystskogkonferansen 2023
Påmelding

Praktisk info:

Tid: 23. – 24. mai 2023
Sted: Stokmarknes
Pris:
Konferanse 23. og 24. inkl. middag med overnatting: 1050 kr
Konferanse 23. og 24. inkl. middag uten overnatting 650 kr

Program 23. mai:

 • 11.30 – 12.00: Ankomst Stokmarknes Flyplass og felles bussfrakt til konferanse
 • 12.00 – 13.20: Faglig program
 • 13.30 – 15.00: Åpning av Stokmarknes Miljøhavn
 • 15.00 – 16.00: Faglig program
 • 19.00: Festmiddag – Skognæringa Kyst 10 år!

Program 24. mai:

 • 09.00 – 10.30: Faglig program
 • 10.30 – 11.00: Beinstrekk med servering
 • 11.00 – 12.00: Faglig program
 • 12.00 – 12.15: Beinstrekk
 • 12.15 – 13.30: Faglig program
 • 13.30 – 14.30: Lunsj og felles bussfrakt til flyplassen

Programmet oppdateres med detaljert innhold fortløpende!
Det vil bli felles bussfrakt til og fra flyplass.
Programmet er tilpasset flytidene 23. og 24 mai