Nyheter

Valgkampmøte på Norske Skog Skogn 10. august

Viktige rammebetingelser for at skog- og trenæringa kan bidra i det grønne skiftet

Tradisjonen tro arrangerer WoodWorks! Cluster valgkampmøte på Fiborgtangen for å få til en god samtale med aktuelle politikere fra flest mulig partier om rammebetingelsene for å drive skogbruk og foredle tømmerresursen. Dette er faktisk 10. gang arrangementet finner sted!

Møtet holdes i auditoriet på Norske Skogs fabrikk på Skogn kl. 12-15 den 10. august 2023.

Mer informasjon vil komme etter hvert, men sett gjerne av datoen med en gang! Det er viktig at næringa stiller opp og bidrar til å få et godt møte.