Nyheter

WoodWorks!-kaka for mai 2023 ble gitt til Skognæringa Kyst SA

Kaka ble delt ut og spist opp(!) på Kystskogkonferansen i Stokkmarknes

I sin begrunnelse for hvorfor Skognæringa Kyst skal få kaka for mai 2023, sa klyngeleder Kjersti Kinderås blant annet at man gjennom samarbeidet i Kystskogbruket har oppnådd utrolig mye positivt for skognæringa, og verdiskapinga fra denne, langs kysten. Hun nevnte arbeidet mad tømmerkaier, som nærmer seg fullført, og den nye satsingen på flaskehalser på kommunale veier spesielt.

Skognæringa Kyst får kaka på vegne av hele Kystskogbruket, og fordi de er sjølve limet i samarbeidet. Uten skognæringsdelen av trepartssamarbeidet, ville det ikke vært noe poeng i å ha Kystskogbruket. Kinderås poengterte også at mye av det konkrete arbeidet skjer i de regionale skognettverkene, så de er helt klart også en del av de som får kaka.

Kjersti Kinderås holdt en kort tale under utdelinga av WoodWorks!-kaka til Skognæringa Kyst SA under Kystskogkonferansen.
Og så var det tid til å forsyne seg! Giver Kjersti Kinderås fra WoodWorks! og mottaker Ole Bakke fra Skognæringa Kyst er naturlig nok først ut.