Nyheter

81 millioner kroner til gratis utdanning for ansatte i fire bransjer, alle deler av skognæringa inkludert

Regjeringen deler ut penger til fire bransjeprogram for å møte behovene i arbeidslivet og legge til rette for kompetansepåfyll og utvikling

Foto av: WoodWorks!

Jordbruk, skogbruk og gartnerinæringen er tildelt over 16 mill kr til å la ansatte få kompetansepåfyll på jobb og møte behovene i et raskt skiftende arbeidsliv.

Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningstilbydere skal lage relevante utdanninger. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid. Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer får kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed blir i jobben.

I et raskt søk på kurs som kan være av interesse for bedrifter i skognæringa, finner vi disse:

Kurs i sirkulærøkonomi Tilbyder
Kurs i sirkulærøkonomi AOF VESTLANDET – AGDER
Fagbrev produksjonsteknikk for jordbruk, skogbruk og gartnernæringen FØNIX AS
Bærekraftig utvikling i jordbruk-, skogbruk- og gartnernæringa LØRN AS
SIRKTRE: Videreutdanningsprogram – sirkulær og klimavennlig bruk av tre NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
NiN, GIS og landskapsøkologi for skognæringa NTNU
Bærekraftige metoder og kompetanse i skogsmaskinbransjen SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT
Etablering av barblandingsskog – nettkurs i SKOGSKOLEN SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT
Planlegging og sikker gjennomføring av taubanedrifter SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

Les mer og finn andre kurs som kan være relevant for deg eller ansatte i din bedrift på Regjeringas hjemmeside: 81 millioner kroner til gratis utdanning for ansatte i fire bransjer – regjeringen.no