Nyheter

Ny møteplass for skog- og trebransjen

Yggdrasil-konferansen i Surnadal

Foto av: WoodWorks!

Som mange andre bransjar er skogbruket under stadig omstilling. No etablerar lokale bransjeaktørar ein konferanse i Surnadal, som ein møteplass for å diskutere utfordringar og moglegheiter som nye tider og rammevilkår for næringa fører med seg.

“Vi har mangla ein møteplass i Midt-Norge der vi som arbeider i eller med skogen, eller lever av skogen som ressurs og råvare, kan møtast og utveksle erfaringar og diskutere framtida”, seier Alf Bjarte With Aasgård, leiar i Allskog Surnadal. Saman med skogeigar og skogbrukar Hugo Pedersen, er han initiativtakar til Yggdrasil-konferansen, som skal arrangerast for første gong 2. november i år, i Surnadal.

Se mer om konferansen hos Trollheimsporten.

Initiativtakerne til Ygdrasil-konferansen: f.v. Birger Johnsen (daglig leder i Innveno), Hugo Pedersen (skogbruker og Senterpartiets ordførerkandidat) og Alf Bjarte With Aasgård (leder i Allskog Surnadal Skogeierlag). Foto Trollheimsporten.