Nyheter

WoodWorks! representert med innlegg på verdensledende forum

The World Conference on Timber Engineering (WCTE) ble arrangert i Oslo nylig

Foto av: WoodWorks!

The World Conference on Timber Engineering (WCTE) er verdens ledende vitenskapelige forum for presentasjon av de nyeste tekniske og arkitektoniske løsningene og innovasjonene innen trekonstruksjon. WCTE regnes uten tvil som den mest prestisjefylte internasjonale begivenheten innen trekonstruksjoner og design av trearkitektur.

På konferansen i Oslo 19.-22. juni 2023 var det ca. 850 deltakere, fordelt på 42 land. Temaene var fordelt innenfor følgende hovedgrupper:

 • STRUCTURAL PERFORMANCE OF MATERIALS
 • MATERIAL MODELLING
 • LONG-TERM BEHAVIOUR
 • ENGINEERED TIMBER PRODUCTS AND PRODUCTION
 • QUALITY CONTROL OF TIMBER-BASED MATERIALS
 • SUSTAINABLE ENVIRONMENT AND USE OF WOOD
 • SUSTAINABILITY AND LIFE CYCLE ASSESSMENT
 • ZERO EMISSION BUILDING TECHNOLOGIES
 • HUMAN PERCEPTION & HEALTH
 • BUILDING OPERATION & MAINTENANCE
 • CONNECTIONS
 • FIRE ENGINEERING
 • VIBRATIONS & ACOUSTICS
 • CYCLIC LOADING, EARTHQUAKES & FATIGUE
 • STRUCTURAL MODELLING, ANALYSIS & DESIGN
 • INTERNATIONAL CODES & TIMBER ENGINEERING
 • WOOD-BASED BUILDING SYSTEMS
 • CIRCULAR DESIGN FOR SUSTAINABILITY, ALTERED USE, AND REUSE OF
 • ARCHITECTURAL POTENTIAL OF NEW WOODEN MATERIALS & TECHNOLOGIES
 • INTEGRATION OF PARAMETRIC ARCHITECTURAL DESIGN & CNC
 • BUILDING PHYSICS & BUILDING SKINS
 • SENSOR SYSTEMS FOR BUILDING PROCESS AND OPERATION
 • NEW DESIGN PRACTICE AND BUILDING SYSTEMS
 • USE OF TIMBER IN TRANSPORT SECTOR (BRIDGES, AIRPORTS, HARBOURS)
 • EXPLORATION & RESTORATION OF EXISTING STRUCTURES
 • BEST PRACTICE EXAMPLES
 • CASE STUDIES AND VISIONS
 • PUBLIC INCENTIVES AND STRATEGIES
 • INDUSTRY STRATEGIES TO IMPROVE MODERN TIMBER USE IN CONSTRUCTIONS

“Proceedings” fra konferansen med alle “paperne” er å finne her: TIMBER ENGINEERING. WORLD CONFERENCE. 2023. (WCTE 2023) (PDF) TIMBER FOR A LIVABLE FUTURE – proceedings.com

WoodWorks! Cluster var representert ved Knut Magnar Sandland, som holdt innlegg om blant annet BV2020-prosjektet hos Støren Treindustrier. BV2020 er et pågående prosjektet hos Støren Treindustrier, der målet er å bygge 5-8 etasjers bygg i lett bindingsverk trekonstruksjon. Dette er banebrytende, og skal testes ut gjennom dette pilotprosjektet. Sintef er forskningspartner og prosjektet er finansielt støttet av Forskningsrådet og Skogtiltaksfondet.

Se mer om pilotprosjektet BV2020 hos Sintef

Se mer om WCTE her