Nyheter

WoodWorks! tilstede på workshop i prosjekt TRE-Standard på Mjøstårnet

Medlemsbedrifter og ansatte i WoodWorks! deltok på en nyttig workshop på Mjøstårnet 13. og 14. september.

Vi har fått god innsikt i pågående standardiseringsarbeid med relevans for tremekanisk industri på nasjonalt og nordisk nivå. Arrangør var Norwegian Wood Cluster med prosjektet «TRE-Standard».

WoodWorks! deltar i prosjektets referansegruppe sammen med Treindustrien og Norsk Treteknisk Institutt.

WoodWorks! var godt representert med: Kjersti Kinderås, klyngeleder, Magne Løfaldli, prosjektleder, Julia Bosnes Tønne, Støren Treindustri, Sveinung Nesheim, Sintef, Anne-Grete Sagmo og Roy Blom, Blom Arkitekter/Arcreare, Knut Johan Dreier, Moelven Van Severen, Knut Magnar Sandland, prosjektleder, og Svenn H. Hovd, Overhalla Hus. I tillegg deltok Bjørn Olav Valsø, InnTre Kjeldstad.
Rune Abrahamsen, Moelven Limtre, orienterer om bygget. Foto: Berit Sanness.
God og bred deltakelse på workshop. Foto: Magnus Fossum