Nyheter

VIA Cluster inviterer: BLI MED PÅ INNOVASJONSARENA!

15. november inviterer VIA, Statens vegvesen og Nye Veier til Innovasjonsarena på Gardermoen.

Arrangeres av VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur, en av WoodWorks! klynge-samarbeidspartnere.

Bli med på årets viktigste møtested for samferdsel og infrastruktur. Vegeiere, rådgivende ingeniører og entreprenører får et møtested der de på svært kort tid kan møte en rekke leverandører samt skaffe seg overblikk – fra tidligfase utviklingsprosjekt, til markedsklare løsninger. Dette er en arena hvor nye bærekraftige løsninger for transportinfrastruktur møter dagens utfordringer.

Les mer om arrangementet på nettsidene til VIA-Cluster.
Påmeldingsskjema

På denne dagen kan du…
🌟 Utforske verden av innovative løsninger for bærekraftig infrastruktur
🌟 Møte et bredt spekter av nøkkelpersoner i verdikjeden
🌟 Presentere din innovative løsning for et bredt og svært nyttig fagpanel
🌟 Delta i 1:1-møter med representanter fra Nye Veier, Statens vegvesen, og fylkeskommuner.

Dette arrangementet er dedikert til innovasjon og klimasmarte løsninger innenfor veg, bro, bane og tunnel.
Vi ser også en stor verdi av at hele verdikjeden møtes under samme tak.

Innovative bedrifter får en unik mulighet til å presentere sin idé eller produkt til et fagpanel, hvor de får direkte tilbakemeldinger. I tillegg er det mulig å få 1:1 møter med Statens vegvesen, Nye Veier og ulike Fylkeskommuner. Fagpanelene er bredt sammensatt av vegeiere, erfarne ingeniører og entreprenører.
I løpet av én dag kjører Innovasjonsarena parallelle sett med presentasjoner for panel og 1:1-møter. I tillegg vil utstillere skape en god møteplass og det blir faglig påfyll fra scenen.
Dette er en fin anledning til å vise fram gode løsninger, og hente gode råd fra myndigheter og marked, samtidig som en lærer noe nytt.

Ønsker du å møte vegeiere i 1:1-møter?

Da må du melde deg på innen 18. oktober

Innovasjonsarena finner sted på Clarion Hotel & Congress Gardermoen.