Nyheter

WoodWorks! besøkte klyngen Paper Province i Karlstad i Sverige

- Nyttig erfaringsutveksling.

Foto av: WoodWorks!

For halvannet år siden signerte vi en samarbeidsavtale mellom WoodWorks!, Norwegian Wood Cluster og Paper Province, som er en bioøkonomi-klynge i Karlstad i Sverige. Avtalen tar sikte på grenseoverskridende utviklingsarbeid for skogsindustrien.

Vi besøkte Paper Province i Karstad i to dager i uke 41. Vi delte erfaringer og diskutert felles veier framover for utvikling av bioøkonomi generelt, industrielle trekonstruksjoner, andre typer innovasjoner, næringens attraktivitet og mye mer.

Takk til Paper Province for nyttige og interessante diskusjoner og erfaringsdeling.

Vi fikk til nyttige samtaler da vi besøkte Paper Province.
Hele gruppen samlet.

 

Nøkkelord:

Sting Bioeconomy, Blue Ocean Closures, Regional utveckling – Region Värmland, Paper Province