Nyheter

Foredlet plantemateriale av gran har god genetisk variasjon

Dette har mange vært usikre på i lang tid

Når man foredler skogplanter, gjør man et utvalg for å oppnå bedre trær på utvalgte egenskaper. I Norge har man stort sett drevet planteforedling på gran. Effekten, særlig på produksjon, har vært meget god. Men mange har spurt seg om man snevrer inn den genetiske variasjonen, noe som er nærliggende å tenke når man gjør utvalg.

I en ny artikkel i Norsk Skogbruk nr 10 2023, gjengitt delvis på nett, viser Nibio at den genetiske variasjonen i foredlet plantemateriale av gran er like god som i naturskogen: “Ut fra de studiene vi har gjort så langt og utvalgsarbeidet som ellers gjøres i Norge er det heller ikke holdepunkter for å anta at skog med opprinnelse i foredlet frø er mindre robust og får mer klimaskader enn skog med bakgrunn i frø fra naturskog eller andre bestander. Tvert imot, kan vi vel si. I tillegg til at genetisk diversitet er opprettholdt er det etablert et godt system for å fremme at ulike plantematerialer blir brukt på riktig sted, slik at det blir et godt samsvar mellom plantenes vekstrytme og klimaet på voksestedet.”

Se artikkel om saken på nett hos Norsk Skogbruk her:

https://norsk-skogbruk.no/forskning/har-foredlet-gran-liten-genetisk-variasjon/?fbclid=IwAR31zmTBTYodo1LBzNE9tiTPpfS8rrwnwg5ypbxKkVpjjJ5QGoolQIBR1zA