Nyheter

Inspirasjon til økt svensk norsk samarbeid

- Oppfølging av det offisielle besøket Kronprins Håkon gjorde til Kronprinsesse Victoria i Stockholm i mai 2022, og tilhørende møte med skognæringen.

Framtidas løsninger innen bruk av tre var tema da vel 60 næringslivslederne og samarbeidspartnere fra Sverige og Norge møttes på den Norske Ambassaden den 15. november. Presentasjonene av nyskapende satsninger, nye muligheter og allianser inspirerer til i et forsterka svensk-norsk næringslivssamarbeid i utvikling av grønne produkter med klimavennlige bygg i tre og trefiberbaserte innovasjoner.

Ambassadør Aud Kolberg ønsket velkommen, før dagens møteleder Gunnar Olofsson, styreleder i Statskog, tok over. Begge landbruksministrene deltok på seminariet. Norges landbruks- og matminister Geir Pollestad pekte på at vi ikke er i mål med forskningen på dette området, og at nordisk samarbeid må til. Sveriges landsbygdminister Peter Kullgren viste også til Sveriges arbeid for å løfte og øke byggingen av tre i Sverige og viktigheten av samarbeid mellom våre to land.

Landbruksminister Pollestad holder innlegg.

Et ambisiøst svensk-norsk samarbeid trenger en planlegging, utviklingsagenda og finansiering for å videreutvikle løsninger og styrke den nordiske regionen. Seminaret ble en inspirerende møteplass i dette arbeidet, med god i deltakelse næringsmessig og geografisk.

Det var god og brei deltakelse på seminaret i Stockholm.

En samarbeidsstruktur mellom de svenske og norske klyngene; Paper Province, WoodWorks! Cluster, Norwegian Wood Cluster, Skogtekniska Klusteret og Circular Packaging er etablert, og kobler rundt 340 bedrifter og forskningsinstitutter i Sverige og Norge med hverandre og verden. Næringsklyngene dekker ulike deler av verdikjeden fra skogen, byggeri og annen videreforedling av tre fram til marked. Klyngene er et effektivt virkemiddel når målet er innovasjon og utvikling, og er et verktøy i oppfølingen som vil skje i samarbeid med FoU og andre samarbeidsaktører.

Klyngeleder i WoodWorks! Kjersti Kinderås orienterte om våre aktiviteter og mulige samarbeid over kjølen.

Standardisering innenfor byggsektoren er stadig viktigere. Når standarder for klima og miljø skal utvikles uavhengig av materialer, er det avgjørende at treindustrien engasjerer seg tungt og kan sette inn ressurser på dette området over tid. Nordisk samarbeid for å styrke dokumentasjon og ressursinnsats i europeisk standardarbeid er helt nødvendig. Første punkt er å styrke det norsk-svenske samarbeidet på feltet.

Ministre og klyngeledere som deltok på seminaret.

Seminariet var en oppfølging av det offisielle besøket med kronprins Håkon og kronprinsesse Victoria i Stockholm og næringen i 2.-4. mai i 2022.

Kobling til: Paper Province, Norwegian Wood Cluster, Treindustrien, Sandra Sundbäck, Kjersti Kinderås, Linda Nyström, Aasmund Bunkholt, Susanne Rudenstam, Norges ambassade