Nyheter

Nye skogsrapporter i Sverige og konjunkturbarometer for Norge og Midt-Norge

Høye tømmerpriser, tøft for industrien, ikke kortsiktige gode utsikter for bedret etterspørsel etter produkter fra tre.

Foto av: WoodWorks!

Sverige er som kjent et stort skogland, så det som skjer der har betydning for utviklingen her hjemme. Det har kommet noen nye vurderinger omkring det svenske tømmermarkedet, som vi skal ta en liten titt på her.

Handelsbanken har laget en rapport i desember 2023, som vurderer det svenske markedet og utviklingen der. De mener at i Sverige er skogindustrielle produkter på konjunktursyklisk bunnivå. De tror prisene gradvis kommer til å øke de kommende kvartalene, men etterspørselen må opp for å nærme oss høykonjunktur. Akkurat det siste  kommer nok ikke som en overraskelse på den oppegående leseren!

Også Danske Bank har kommet med et nyhetsbrev Skog & Ekonomi. Her oppsummerer de status på virkesprisene slik:

  • Massapriset stiger – tveksamt hur länge det håller.
  • Finska och svenska priser i världstopp på massaveden.
  • Alla virkespriser fortsatt höga i skogen.

På deres digitale skogkveld nylig, oppsummerte analytiker Johan Freij m.fl. at det er og blir mangel på virke i Sverige en periode framover. Dette smitter uvegerlig over til Norge. Lauvtrevolumene øker kraftig i Sverige, og Freij antydet at det bør være rom for å investere i lauvtresagbruk.

Handelsbanken ser også for seg et fortsatt stramt virkesmarked, med gode utsikter for skogeiersiden i Sverige. På grunn av forventet fortsatt sterk etterspørsel etter svensk tømmer, mener de skogeiendommer fortsatt vil øke i verdi over tid, sjøl om det har vært en nedgang sør i Sverige den siste tiden.

Økt fokus på biologisk mangfold og restaurering av natur mener Handelsbanken kan bidra til minsket tilgang til skogråvare. Dette til tross for at de skriver at enkelte regelverk har blitt mindre strenge enn opprinnelig foreslått.

De ser for seg at det på sikt kan vokse fram økonomiske muligheter knytta til skogens økosystemtjenester, slik som kull- (knytta til CO2) og biokreditter (knytta til biologisk mangfold). Men interessen blant potensielle kjøpere kan kjølne med sviktende konjunktur.

Ser vi mer nasjonalt/regionalt, har SpareBank 1 SMN også kommet med sitt årlige konjunkturbarometer i desember 2023. Der finnes det statistikker og analyser for bl.a. Midt-Norge og Innherred. Barometeret viser at det går tålelig bra i næringslivet i Midt-Norge, men at det vil ta noe tid enda før det løsner på byggefronten, med påfølgende økt etterspørsel etter byggematerialer i tre i Norge og Midt-Norge.

Les interessante vurderinger i Handelsbankens Skogsrapport fra desember 2023 her.

Her finner du Danske Banks nyhetsbrev fra desember 2023 “Skog & Ekonomi”.

Her kan du høre den digitale skogkvelden Danske Bank arrangerte i desember 2023 i opptak.

Her kan du lese SpareBank 1 SMN sitt konjunkturbarometer, som ble presentert i desember 2023.