Nyheter

Prosjektet Risk, som jobber med skogbruk, skred og ras, presenteres hos Interreg

WoodWorks! er prosjektleder på norsk side

Foto av: WoodWorks!

WoodWorks! har hatt ledelsen for et lite, men viktig, forprosjekt, som har samlet kompetansen rundt skogbruk, skred og ras hos myndigheter, forskningen og skognæringa. I løpet av forprosjektet har man sammen kommet til at det er stort interesse for å gå videre mot et stort hovedprosjekt.

Les mer om prosjektet her:

Oppslag om Risk-prosjektet hos Interreg.