Nyheter

SINTEF arrangerer kurs om Lydisolasjon i trekonstruksjoner

Holdes i Oslo 7. og 8. februar 2024

Foto av: WoodWorks!
Kurset gir økt kunnskap om hvordan man oppnår god lydisolasjon i bygg med trekonstruksjoner, og gir en oversikt over praktiske løsninger som tilfredsstiller ulike krav.

Kurset Lydisolasjon i trekonstruksjoner, som holdes i Oslo 7. og 8. februar, gir en bred innføring i virkemidler og prinsipper som er avgjørende for å oppnå ønsket luftlyd- og trinnlydisolasjon, skriver SINTEF på sin hjemmeside om kurset.

Sentrale tema på kurset

  • Grunnbegreper for luft- og trinnlydisolasjon
  • Grunnprinsipper og praktiske løsninger for skillevegger
  • Grunnprinsipper og praktiske løsninger for etasjeskillere
  • Flanketransmisjon
  • Sammenligning av løsninger
  • Vurderinger og bruk av måleresultater

Kurset veksler mellom teori forankret i aktuelle konstruksjonsløsninger og diskusjon av anvendte løsninger. Tidsplanen tilpasses deltakernes behov. Anders Homb og Simone Conta er foredragsholdere.

Målgruppen er arkitekter og bygningstekniske rådgivere, utførende entreprenører og byggmestre, konstruktører, materialprodusenter, elementprodusenter m.fl., samt akustikkrådgivere med kompetansebehov.

Du finner informasjon om kurset her.

Gå direkte til påmelding og detaljinformasjon her.