Nyheter

Verdens skogforskning samles i Stockholm i juni 2024

Det er flere faglige ekskursjoner, to av dem går til Norge

Det er ikke småtteri til arrangement når IUFRO (International union of forest research organizations) inviterer til konferanse med tilhørende ekskursjoner. 23.-29. juni 2024 er Sverige vert for konferansen, og har valgt Stockholm som lokalisering. Planlegginga startet for minst et par år siden.

IUFROs hjemmeside.

IUFRO-konferanse i Stockholm juni 2024.

Det er lang tradisjon for å tilby et knippe varierte ekskursjoner i tilknytning til konferansen. Fra norsk side er vi involvert i to turer, som går over fra Sverige til Norge i hhv sør og midt. Statsforvalteren i Trøndelag har tatt hovedansvaret for opplegget på norsk side for turen som går fra Midt-Sverige til Midt-Norge. WoodWorks! bidrar med å få til gode befaringspunkt.

Ettersom mange av deltakerne kommer fra land med mye dårligere økonomi enn i Norden, er det et krav at turene ikke blir for kostbare. Det er derfor ikke lagt opp til ekstravaganse, men en nøktern stil med et solid faglig innhold. Så gjenstår det å se om det blir nok påmeldte til å gjennomføre denne turen.

Påmeldinga er i gang, så det er bare å sjekke datoene! Arrangøren melder følgende:

All tours will combine scenic attractions of Scandinavia, cultural topics and technical tours that will be an opportunity to find out more about the region of great interest to forestry scientists from around the world. Remember to sign up! The tours are getting popular, and number of places are limited. Deadline to register is 15 February 2024. First come, first serve. EXCURSIONS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS