Nyheter

Innføringskurs i LCA og bærekraft for produksjon og bruk av byggprodukter i tre

Arrangeres av NMBU

Foto av: WoodWorks!

NMBU har fått finansiering fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for å utvikle og gjennomføre tre videreutdanningskurs (EVU-kurs) innenfor sirkulær og klimavennlig trebruk.

Det første kurset gir en innføring i LCA og bærekraft for produksjon og bruk av byggprodukter i tre, og fokusområder i kurset er:

  • Trevirke som råstoff fra skog – skogsertifisering og hva som inngår av dokumentasjon for råstoffet som er sertifisert.
  • Karbon- og materialstrømmer inn og ut av den trebaserte byggenæringen.
  • Bærekraft og bærekraftsrapportering.
  • Innføring i LCA som metode.
  • Innføring i EPD og sertfifisering av produkt.

Det vil bli lagt vekt på å jobbe med case knyttet til egen bedrift i oppgavegjennomføringen.
Kurset gjennomføres i perioden mars-juni 2024, med første samling over to dager i begynnelsen av mars. Kurset er gratis, men deltakerne må selv betale kostnader knyttet til reise og opphold for samlingene.

Mer info om kurset og link til påmelding er å finne her.