Nyheter

NRKs fokus på skogbruk og natur

Hvorfor tar de ikke i tilstrekkelig grad med samfunnsperspektivet?

Foto av: WoodWorks!

NRK har over noe tid hatt en rekke oppslag der de setter søkelys på skogbruket i Norge. Den siste tiden har de i tillegg hatt et mer generelt TV-program, Oppsynsmannen med Bård Tufte Johansen, som fokuserer på mange former for naturinngrep. De har også laget en enkeltsak der de viser omfanget av naturinngrep, og hvor mye som bygges ned. Og vi som jobber med skog veit at det er skog som i første rekke bygges ned og at det er en stor utfordring, både for den langsiktige produksjonen og det biologiske mangfoldet.

Det er sjølsagt bra NRK setter fokus på samfunnsutfordringer. Vi kunne imidlertid ønsket oss at de tar med seg et noe breiere bilde og ikke har så stort fokus på å presentere en populærvitenskapelig vinkling på komplekse problemstillinger.

NRK har stor makt. Når de velger å ta tak i en sak, har de relativt store ressurser å spille på, de har stor eksponering på flere plattformer, de har naturlig nok en vinkling som får fram poengene de ønsker å fokusere på, og de er flinke til å pakke det hele inn på en emosjonell måte gjennom språk, bilder og målbærende personer. De har dessuten tradisjonelt ganske stor legitimitet i befolkningen.

Samtidig er NRK ganske uangripelige. De har ikke åpning for leserinnlegg, så man slipper ikke til med kommentarer til det de presenterer, som da får stå uimotsagt og dermed lett fester seg som objektiv sannhet. Det er derfor interessant å lese ytringen på NRK-nett av Kristoffer Rypdal, Professor emeritus i anvendt matematikk ved UiT-Norges arktiske universitet.

Rypdal setter fingeren på mye av det mange tenker. Bortsett fra bildet som er valgt som illustrasjon til ytringen, berører han ikke skog spesielt. Han peker generelt på flere forhold som gjør at NRKs oppslag langt fra blir nøytrale og vitenskapelige.

WoodWorks! og resten av skognæringa er opptatt av å ta utstrakte miljøhensyn og jobber med dette hver dag. Skognæringa leverer viktige ressurser til samfunnet. Skogbruk er blant de aller mest klima- og miljøvennlige måtene å skaffe samfunnet ressurser på. Tømmer og produkter av tre erstatter mer klima- og miljøskadelige produkter. Vi må derfor utnytte skogen så aktivt som mulig, innenfor de rammer hensyn til naturmangfoldet og andre forhold setter.

Så er det dessverre sånn at ingen høsting av ressurser er helt uten konsekvenser for miljøet. Naturlig nok påvirker skogbruk naturen. Og vi må også innse at det gjøres enkelte feil. Gjennom sertifiseringssystemet jobbes det med kontinuerlig forbedring.

I en bærekraftig forvaltning og en grønn, sirkulær økonomi, må det tas det tas helhetlige miljø, klima og økonomiske hensyn. Dette mener vi NRK kunne fått langt bedre fram i sine oppslag og program.

Les Kristoffer Rypdal sin ytring her: En salig blanding – Ytring (nrk.no)