Nyheter

Ny klyngeleder hos vår samarbeidspartner InnoTre på Agder

Krister Moen kommer fra lederstilling i oppstartsbedriften Omtre

Foto av: InnoTres hjemmeside

Krister Moen har tidligere jobbet flere år i Innovasjon Norge. Han har mastergrad i økonomi og ressursforvaltning fra Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU), med fordypning i både organisasjon og ledelse, finans og skogressurser. I tillegg kan han vise til solid og svært relevant arbeidserfaring, skriver InnoTre i sin presentasjon på hjemmesiden her, og er trygge på at de har funnet den beste person til å utvikle klyngen videre.

WoodWorks! samarbeider med InnoTre på flere områder. For eksempel gjennom å utveksle erfaringer om klyngearbeid og utvikling av den trebaserte verdikjeden, om de to siste webinarukene vi har arrangert og et prosjekt om påbygg i høyden. Vi har også søkt et samarbeidsprosjekt, en såkalt Hub-node, om lauvtre som ressurs. Det fikk helt nylig innvilget støtte fra Innovasjon Norge. Så framover blir samarbeidet enda mye tettere.

Vi ønsker Krister lykke til i den nye jobben, og ser fram til et godt samarbeid!