Nyheter

Regionalt forskningsfond Trøndelag lyser ut 12 millioner i 2024

Muligheter for store og små bedrifter; søknadsfrist 20. mars

Foto av: WoodWorks!

Regionalt forskningsfond (RFF) skriver dette på sin nettside om støtteordninga som er utlyst nå: “Første frist for å søke regional kvalifiseringsstøtte er 20. mars, og den andre muligheten er 2. oktober…..Kvalifiseringsstøtte gis til forskningsprosjekter med klare intensjoner om videreføring i større hovedprosjekt.”

Gå direkte til utlysningen her.

Kvalifiseringsstøtte gis til forskningsprosjekt som skal bidra til å løse de utfordringene og behovene som næringslivet og kommunene har. Varigheten på prosjektene er vanligvis 12 måneder, og det kan søkes om 200-500 000 kr i støtte, tilsvarende 25-50 % av budsjetterte prosjektkostnader. Totalt tilgjengelige midler er 12 millioner kr.

Søker  samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø. Universiteter, høgskoler og FoU-institusjoner i regionen kan søke når de har samarbeid med en eller flere bedrifter, og/eller kommuner/kommunale virksomheter i Trøndelag.

Tidligere har kun små- og mellomstore bedrifter i Trøndelag kunne søke på midlene, men nå er det åpnet opp for at også store bedrifter kan søke.

De mest relevant temaområdene for vår bransje i denne utlysningen er “bioøkonomi” og “teknologi”. RFF Trøndelags prioriterte områder er beskrevet i “Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025“.