Nyheter

Seminar i Steinkjer om skogens verdier

Nord Universitet og Naturvernforbundet arrangerer seminar med fokus på kunnskap og dialog omkring naturverdier i skog

Foto av: WoodWorks!

Seminarets tittel er “Hvordan og hvorfor ivaretar vi verdier i skogen?”, med undertittel “Hvilke verdier har skog? Hvordan og hvorfor tar vi vare på disse verdiene? Og hvordan står det egentlig til med skogen vår?”

Seminaret arrangeres fra 29. februar kl. 12.00 til 1. mars kl. 14.30. Mer informasjon og påmelding på hjemmesiden til Nord Universitet.

WoodWorks! er invitert til å delta både med innlegg og i panelsamtale. Snorre Furberg fra styret i WoodWorks! og administrerende direktør i Allskog skal snakke om trevirkets verdier gjennom hele livssyklusen. Substitusjonsverdi og klimaperspektiv. Prosjektleder Rune Hedegart skal ta for seg innovativt skogbruk på våre breddegrader. Og klyngeleder Kjersti Kinderås skal delta i en panelsamtale med tittelen “Hvordan trekker vi fram skogens verdier i offentlig diskusjon?”

Her har skognæringa en god mulighet til å komme i dialog med naturvernsiden. Arrangøren har et mål om å få til mer dialog enn konfrontasjon!