Nyheter

IUFRO – stor, internasjonal forskerkonferanse i Stockholm i juni

En arena også næringslivet kan delta på

Foto av: Fra IUFROs hjemmeside

International union of forest research organizations (IUFRO) arrangerer konferansen “Forests and society towards 2050” i Stockholm 23.-29. juni. Det forventes over 5 000 deltakere. Uka vil bli spekket med faglige møter, seminarer og samtaler.

WoodWorks har vært involvert, sammen med Statsforvalteren i Trøndelag, i å planlegge en post-tur over seks dager for deltakerne, som skulle gå fra Sundsvall til Trondheim, med faglige og kulturelle stopp underveis. Men det ser ut til at antall betalende påmeldte er for få til at turen blir gjennomført.

I den seinere tiden har vi blitt oppfordret til å koordinere en norsk stand under kongressen, sammen med Norwegian Wood Cluster og InnoTre. Det var nylig et møte i Landbruksdepartementet mellom diverse sentrale aktører i Norge og leder av den svenske arrangementskomitteen. Der la WoodWorks! fram tankene for en stand, og fikk god tilslutning fra sentrale næringslivsaktører fra hele landet. Etter møtet har vi formelt fått i oppdrag å koordinere arbeidet, og vil framover jobbe mer med opplegget for standen og innholdet, og invitere med de som ønsker å delta på standen. Det har vært positiv kontakt med Bionova for å få støtte. Koordinator blir Rune Hedegart.

WoodWorks fikk behørig omtale av IUFRO her, sjøl om de ikke er helt stø på ansettelsesforholdet til Rune H, og oppgir Nibio i stedet for WoodWorks!