Nyheter

Nordisk samling om grønn verdiskaping

Nordic Green Business Forum

Foto av: WoodWorks!

Nordic Green Business Forum (NGBF) ble arrangert i Stockholm 14. og 15. mars 2024. Programmet inneholdt en rekke spennende tema knytta til de grønne næringene. Blikket blei i starten av konferansen også løftet opp på overordnet internasjonalt nivå, da Nordens rolle i NATO blei satt under lupen. Michael Malm er strateg i det svenske forsvaret, og han kunne fortelle om hvordan «krigen» pågår på veldig mange områder i samfunnet, og at vi gjennom NATO må tenke annerledes på grenser og samarbeid. Sjølforsyning er en del av totalforsvaret, så slik sett er dette et viktig tema også for de grønne næringene.

NGBF favner alle de grønne verdikjedene, med utgangspunkt i skog-, hav- og jordbruk. Energi er en viktig forutsetning, så det er også et sentralt fagområde. I tillegg har det vært jobbet med konkrete saker som kom opp på de tidligere konferansene. Det blei presentert arbeid innen skog og klima og biologisk mangfold. Disse arbeidene blir sentrale i det videre arbeidet, og vi kommer tilbake til dette seinere.

Noen bilder fra seminaret:

Fv. Ante Andersson og Gunnar Olofsson åpner seminaret.
Michael Malm fra det svenske forsvaret orienterte om Norden i NATO.
Michael Malm snakket om forskjellige typer “krigsformer”.
Jonas Mårtensson fra SCA viste at det ligger an til å bli stort underskudd på tømmer framover. På grunn av Russlands krig, klimarelaterte insektskader og politikkrelaterte begrensninger på skogbruk, vil hogsten gå ned med 1,8 % pr år, mens etterspørselen er ventet å øke med 1,5 % pr år i flere år framover.
Peter Holmgren orienterte om beregninger han har gjort for NGBF på de totale klimaeffektene av skogbruk og trebruk i Norge og Sverige.
Panelsamtale.
Noen av deltakerne på seminaret. Det burde vært flere!

Les mer om NGBF her.