Nyheter

Allskog har oppslag om “Det oppsynsmannen ikke fikk med seg”

Der har de fått med seg mange viktige poeng

Foto av: Christer Rognerud/WoodWorks!

Programserien “Oppsynsmannen”, med komikker Bård Tufte Johansen, blei vist på NRK-TV i vinter. Det er jo unektelig positivt at vi diskuterer vårt samfunns påvirkning på naturen. Det er imidlertid viktig å skille mellom varige og ikke varige inngrep, som f.eks. bærekraftig skogbruk. Spørsmålet er om “Oppsynsmannen” egentlig bidrar på en særlig god måte til å få til en fruktbar debatt?

Allskogs kommentar kan du lese her.

“I en kompleks verden med kritiske utfordringer og motsetninger, kreves et opplyst og kunnskapsbasert ordskifte med politiske beslutninger basert på det samme”, sier direktør i Allskog Snorre Furberg i sin kommentar, og tilføyer:

«Oppsynsmannen» kunne ha stilt allmennheten overfor de vanskelige spørsmålene; om hva som må gå på bekostning av noe annet, og hva som skal komme først og sist. Dessverre ble det bare løsrevne fakta og øyeblikksbilder av terrenginngrep som noen ikke liker.

Om NRK blir et talerør for Naturvernforbundet og andre som sier nei til alt, er det ikke bare et problem for NRKs egen troverdighet, men for mulighetene til å lykkes med det grønne skiftet.”