Nyheter

Bioøkonomi og samfunnssikkerhet

Trøndelag som banebryter

Bio-næringene står overfor leveranseusikkerhet og økte priser på energi, råvarer og kjemikalier, noe som krever innovative tilnærminger og omstilling for å sikre verdiskaping, bærekraft og robusthet. Tverrsektoriell samhandling mellom næringer og på tvers av landegrenser blir viktig for å være godt rusta for framtida. Med utgangspunkt i Trøndelags unike posisjon, med verdikjeder fra både skog, jord og hav, vil en rekke aktører i samarbeid belyse forretningsmuligheter og utviklingsstrategier som kan bidra til å møte endrede globale forhold på en konferanse 4. september på Scandic Hell hotell i Stjørdal. Sett av dagen allerede nå!

Det er ingen tvil om at skog- og trebrukende sektor er svært sentral i denne sammenhengen, med et hogstnnivå i dag på opp mot 900 000 m3 og samtidig en import på rundt 1 million m3 til industrien i regionen.

Bioøkonomi 04 Intro