Nyheter

Konferanse: FREMTIDENS RÅVARER – AQUANEXT ARENA I STAVANGER FORUM 13.juni

Stiim aqua cluster inviterer til konferansen FREMTIDENS RÅVARER den 13.juni i AQUANEXT ARENA, STAVANGER FORUM.

Tema for konferansen: HVA BLIR FREMTIDENS RÅVARER?

Råvarer til fôr er en global mangelvare. Bli med her fremtidens bærekraftige fôr og råvarer presenteres!

Les mer om påmelding, program og foredragsholdere på nettsiden til AQUANEXT her.