Nyheter

Ny Nibiorapport: «EUs grønne giv og skogen»

Mål om et klimanøytralt Europa i 2050, og en økonomi som i større grad er frikoplet fra økt ressursbruk

Foto av: WoodWorks!

Gjennom EØS-avtalen kommer flere nye strategier og regelverk som følge av EUs “Grønne giv” til å virke i Norge også. Seniorrådgiver Knut Øistad ved NIBIO er en av forfatterne av NIBIO-rapporten «EUs grønne giv og skogen», som du kan lese mer om på Nibios hjemmeside her.

EUs grønne giv legger stor vekt på å bevare miljøverdier og øke skogens bidrag i klimasammenheng. Utfordringa er at regelverket i alt for stor grad ligger an til ikke å koble klimanytten av å bruke treprodukter til erstatning for fossilbaserte produkter med behovet for å drive et aktivt skogbruk for å skaffe ressursene til å produsere disse treproduktene. Man legger dermed opp til en politikk der skogen skal bidra på kort sikt, og da er svaret å redusere uttaket. Man mister da mye av den store effekten av skogbruket, nemlig å skaffe samfunnet fornybare ressurser!

“NIBIO-rapporten gir en overordnet vurdering av utviklingen i EUs skog- og arealpolitikk. Den gir også status, ved utgangen av 2023, for strategier og regelverk fra EUs grønne giv som har betydning for norsk skogbruk”, skriver Nibio. Retningen det tar er klar, men det er for tidlig å si eksakt hva effekten blir, før detaljene er landet og Norges forpliktelser er avklart.