Nyheter

Skogfagstudier opplever rekordinteresse!

Både NMBU og Høgskolen i Innlandet opplever stor søkning på sine skogfagsstudier

Foto av: WoodWorks!

Totalt har 364 søkt på skogstudier ved NMBU og HIIN, en økning på 290 søkere fra året før, der 82 oppgir skogfag som førstevalg. Du kan lese mer om dette på Velg Skog sine hjemmesider.

Også naturbruksskolene kan melde om betydelig vekst i interessen. “Jeg er utrolig glad for å se at de mange markedsføringsaktivitetene vi har gjennomført de siste årene gir konkrete resultater med økt tilstrømming av studenter. Det ser ut til at ungdom er i ferd med å få øynene opp for hvilke fantastiske arbeidsmuligheter som finnes i skognæringen”, uttaler Kristin Slyngstad, daglig leder i Velg Skog, på deres hjemmeside.

Sett fra et ståsted i Midt-Norge, er dette meget gode nyheter, når vi veit at det jobbes med etablering av et nytt skogfagsstudium ved Nord Universitet i Steinkjer. Skogselskapet i Trøndelag har, på vegne av den skog- og trebaserte verdikjeden i regionene, to rekrutteringssatsinger: JOB:U prosjektet er i gang, og dreier seg om sommerjobb i skogen for ungdom, samtidig som de får kjennskap til verdikjeden. De har også en søknad inne om finansiering av et nytt prosjekt som skal rekruttere til høyere utdanning og direkte inn i næringslivet.